לכבוד התנא האלוקי


מאת יהודי פשוט

ראיתי את הדיווח מהנעשה במירון וראיתי את הצילומים, ועם כל הרגישות והכבוד הויצעקו הזה על חדר הכהנים אומר לי פוליטיקה ומאמצים מצד הגנבים המשחיתים בעלי העניין להסית את הציבור נגד וועדת החקירה, שהרי מטבע הדברים שהוועדה תגיע לתקציבים ממשלתיים הנדיבים שנחלבו כדי להוסיף כבוד והדר למקום הקדוש ולבטיחותם ונוחותם של ההמונים הבאים שהגיעו לכיסים שהגיעו והמקום נראה כמצפונם של מכלוף דרעי וחבריו, סלאם מהעולם השלישי (כלשון הרב רבינוביץ לפני הוועדה) מבהיל בכיעורו וגם מסוכן ומלכודת מוות המוני כפי שהוכח באסון הנורא. וזאת למודע שמטבע הדבר שאילמלא התערבותם של הפוליטיקאים המושחתים היה ההר הקדוש ומבנה הציון מקבלים צו שימור ומטופחים כמו איזור הכותל המערבי. 


ועבדכם כאחד שעשה בבחרותו כמה וכמה ראשי השנה במירון הקדומה ואכל ממטבחן של הצדקניות חנה לבל ופרומה אנשין שבישלו בחדרון צר שהיה בחצר הצה״ק, איננו מכיר שום סיבה שבעולם אמאי חייבים להתפלל את תפילות ראש השנה דווקא בבית הקברים שם. ובכלל ה״עניין המיוחד״ של ראש השנה במירון לא היה ידוע לתלמידי האריז״ל לא לתלמידי הבעל שם טוב וגם לא למקובלי צפת ואף לא עלה בדעת הברסלבים עד שהמציאוהו בני סיעתו של רבי אברהמ׳לה שטערנהארץ שהגיע מרוסיה לעת זקנתו המופלגת בשנות היוד ולא הניחו הו הגבאים לעבור לפני התיבה כפי שהוא היה הבעל תפילה באומן, רק אז פירסמו בשמו בעלי המחלוקת שבאנשיו את העניין של החוב קדוש לעזוב את מקום הקיבוץ בירושלים ולהיות אצל קברו של רשב״י במירון בראש השנה, כמין תחליף בדיעבד לעניין הנסיעה לראש השנה לציון צדיק האמת שבאומן.

 

בשנות הכף היה עוד בחדרי הכנסת האורחים שמעל לצה״ק די מקום להלין את כל הבאים לר״ה ושבת חנוכה, רק בתשכ״ד כשרבי אשר פריינד החל להגיע עם אנשיו החל רבי גדליה קעניג שעשה את הצלת האנושות בסוד עניין ראש השנה במירון למפעל חייו (קודם ששוב נתגלה לו רבי אברהם שטערנהארץ בחלום או בהקיץ וציווהו להקים את הקרעמל המשפחתי של שכונת ברסלב בצפת..) התחיל להביא עמו אהלי שדה למשפחתו ולחלק מתלמידי רבי אשר. 


המבנה המודרני היחיד באיזור המבנים העתיקים בזמני, היה הפחון שהקים טסלר מכפר שמאי הסמוך לצד הכביש במרחק כמה עשרות מטהרים מהשער הראשי, שם מכרו בני משפחתו משקאות קלים סיגריות נרות וכדומה בימים שבאו אורחים רבים. בימים ההם עוד לא הומצאו ההדלקות עם האדמו״רים על הבמות שמכוונים באריכות רבה את כוונותיהם המיוחדות בקיום מצוות ההדלקה. כי כולם יצאו ידי חובת הדלקה בליל ל״ג בעומר בהדלקה שהדליק בעל החזקה האדמור מבויאן על המתקן העתיק שעל גג הציון, העסק ארך רגעים בלי טונות של צמר גפן בלי רמקולים ובלי טאראראם מיוחד. 


בשעתו חשבנו שמשנמצאו לנו הכותל המערבי קברי האבות בחברון וקבר רחל אחרי מלחמת ששת הימים תיחלש העליה למירון, ההיפך הגמור הוא מה שקרה. משרבו הבאים רבו בעלי העניין בפרנסות שאפשר להפיק תשם, לעומת פרומה וחנה שמימנו את מפעלן מהכנסות שבאו מהעליות והמי-שבירך בר״ה ובשבת חנוכה, ואולי עוד איזה יהודים טובים טרחו לביתה של חנה בבתי אונגרין במשך השנה והשאירו לה כמה פרוטות להוצאות ראש השנה. קמו שנוררים בינלאומיים שיודעים לעשות כסף גדול ממירון הומצא שנור הח״י ראטל ועוד אין קץ סגולות בדויות שאפשר למכור בכסף טוב להמונים הפתאים.


משגדל ההמון ונתעצם הרעש משנה לשנה כבר הגיעו הדובים הגדולים שהשכילו שאפשר להרשים את הנדיבים האורחים מחו״ל בהדלוקעס מעל במות עם הטאראראם של רמקולים רבי עוצמה, התקהלויות גדולות ואקסטזה המוניות , ומטבע הדברים שצדיקי הדור השתדלו שלא לאכזב את ציפיות האורחים וההמונים שהתקבצו ושיחקו בארוכה את ההוידל בוידל שהמציאו לכך איש איש לפי טעמו וסגנונו. על כולם נתעלה כידוע רבי דוד קאהן הרבי אהר׳לי רבי שאני לא זוכרו ולא את אביו כאלו שהגיעו בימים ההם לל״ג בעומר, כי באותם ימים הגאר-פרומע והחסידויות המשוקעים בנושאי הקדושה לא העלו על דעתם להגיע למירון בל״ג בעומר למירון בשל דוחק הנשים ומראות הפריצות שהיה שם.


ואז משגדל הטראסק וצבר פירסום כאירוע לאומי כבר ראו הפוליטיקאים החרדים הנוכלים את פונטנציאל התקציבים הממשלתיים שאפשר לחלוב למען מירון והם פרסו את חסותם על המקום עד שנראה מיאוסם הפנימי הם והפרק הנורא האחרון ידוע. 


לפענ״ד צריכים להחזיר למירון את מראיתה אפוף ההשראה כלפני שישים שנה ולא רק לפרק ולפורר ולטחון עד דק את כל שרידי הגועל שקם והיה תחת ידי הפוליטיקאים המושחתים, אלא גם לסלק לעזאזאל המדברה את עפרם. כי אם שייכת קדושה בעצים ואבנים שייכת בם טומאה והם עצמם מקטרגים על ישראל שנתנו למשיסה את מקום מנוחתם של רשב״י בנו ושאר התנאים הקדושים שנטמנו בהר.


מצב הדור לא יתקלקל אם רבי מיילך בידרמן רבי דוד קאהן ושאר הסטנדאפיסטים הקדושים שלנו יעתיקו את הופעותיהם למקומות אחרים. ואם זה כל כך חשוב להם לעשות אירוע ל״ג בעומר המוני רומנטי ולהקפיץ המונים באור הכוכבים כל הכבוד להם, אבל שיחפשו להם מקום אחר כי מירון איננו מקום לאיצטנדיונים עם טריבונות.. 


ועכשיו משהגיעו הדברים לאן שהגיעו פשוט שחייבים להרחיק את כל הגווארדיה הקשורה לעבר המביש ולהניח להר הקודש שישתקם וייראו גם גם בנינו את מראות מירון משובבי הנפש כפי שהם חקוקים על לוח לבבי, ואז להושיב את טובי האדריכלים בארץ וגם מהעולם כי יהגו מתחם תואם לקבל המונים שיחמיא ויוסיף חן לזה של העבר (אף שאין אני מסוגל להעלות על דעתי מתחם שיכיל את המוני הבאים לל״ג בעומר בשנים האחרונות כי הוא חייב להיות גדול פי כמה וכמה מרחבת הכותל המערבי..)


בינתיים נסתדר מצויין כפי שהסתדרו קדמוננו לאורך הדורות, בלי מרפסת כהנים וגשר הטהרה המגעיל (והקטלני) שדומה לאופיו של הארכי נוכל שמידל הידוע.  


ובאשר לברסלים, אזכיר להם שגם באומן התפללו אצלם בראש השנה בקלויז ולא אצל הקבר ממש, ודומני שראיתי פעם בשם רבי חיים וויטאל שקדושתם וסגולתם של קברי הצדיקים הנזכרת כבר בדרשות הר״ן שהחוקרים אומרים שהוא אכן מהר''ן תלמידו של הרמב''ן ) נמשכת כמה פרסאות ממקום קבורתם..  


ולשורה התחתונה עבדכם מתקשה לתאר לעצמו כמה מכל אותם המונים חרדים שקיפצו שם השנה יגיע למירון על לפקוד את הצה״ק בל״ג בעומר אחרי שיחדלו ההצגות ההמוניות.. 

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar