Kayıtlar

לכבוד התנא האלוקי

Resim
מאת יהודי פשוט ראיתי את הדיווח מהנעשה במירון וראיתי את הצילומים, ועם כל הרגישות והכבוד הויצעקו הזה על חדר הכהנים אומר לי פוליטיקה ומאמצים מצד הגנבים המשחיתים בעלי העניין להסית את הציבור נגד וועדת החקירה, שהרי מטבע הדברים שהוועדה תגיע לתקציבים ממשלתיים הנדיבים שנחלבו כדי להוסיף כבוד והדר למקום הקדוש ולבטיחותם ונוחותם של ההמונים הבאים שהגיעו לכיסים שהגיעו והמקום נראה כמצפונם של מכלוף דרעי וחבריו, סלאם מהעולם השלישי (כלשון הרב רבינוביץ לפני הוועדה) מבהיל בכיעורו וגם מסוכן ומלכודת מוות המוני כפי שהוכח באסון הנורא. וזאת למודע שמטבע הדבר שאילמלא התערבותם של הפוליטיקאים המושחתים היה ההר הקדוש ומבנה הציון מקבלים צו שימור ומטופחים כמו איזור הכותל המערבי.  ועבדכם כאחד שעשה בבחרותו כמה וכמה ראשי השנה במירון הקדומה ואכל ממטבחן של הצדקניות חנה לבל ופרומה אנשין שבישלו בחדרון צר שהיה בחצר הצה״ק, איננו מכיר שום סיבה שבעולם אמאי חייבים להתפלל את תפילות ראש השנה דווקא בבית הקברים שם. ובכלל ה״עניין המיוחד״ של ראש השנה במירון לא היה ידוע לתלמידי האריז״ל לא לתלמידי הבעל שם טוב וגם לא למקובלי

שאלות גלויות ל'אתרא קדישא'

 הסבר קצר על הסרטון מאומן  אנשי אתרא קדישה  הכניסו משאית חול שכאילו נחפר בבית הקברות ומחזירים למקום שנחפר  ויהודי שמכיר את השטח יודע מה אנשי אתרא עושים עומד וצועק שקרנים  שאלה ראשונה  אדמת קודש שאתה מחזירים צריך להחזיר בכבוד כל גרגיר חול חייב לחזור  מה עושים מכניסים לשק וזה הדרך הבטוחה שהכל יחזור ולא יתפזר בדרך  אבל לתמונות יותר נחמד שעומדים על המשאית זורקים וחצי יורד על הכביש  שאלה שניה מדובר באדמת קודש ?? עם עצמות  איך אתה פרחחחים עומדים דורכים על העצמות בבזיון נורא  בושה וחרפה  שאלה שלישית לפי דעתם אתרא קדישה האדמה נחפרה אחרי פסח עומד ככה כמה חודשים בלי קבורה  ואתם כבר באומן חודש מדוע רק השבוע התחלתם להחזיר  זה קשור לציבור הגדול שכרגע מצלם רואה אותם  שאלה רביעית  לועג לרש אתם פרחחים עומדים ליד עצמות אדם של קדושי אומן  עם ציצית בחוץ עמי ארצות שכמותכם כל תינוק יודע שניכנסים לבית עלמין מסתירים את הציצית ובטח בהלוויה  שאלה חמישית  לפי השיטה שלכם שזה עצמות קדושי אומן  וזה הלוייה חדשה לאותם קדושים  איך אתה הולכים בלי כובע וחליפה מינימום כבוד המת  כמו לפחות בהלוויה של סבא וכו׳ המסכנה  התמו

ביקורת על המפכ"ל שהלך לרבי מקרלין

 

סיקריקים עדה'ניקעס רשעים - מה להשחתה זו עם הרכבת הקלה?

 הוא את הצ’ק שלו יקבל מארה״ב .. תושבי ירושלים ישלמו על רוע מעלליו .  מרשעים יצא רשע להשחתת מידות נוראית . איך יגיד ביום הכיפורים למען נחדל מעושק ידינו ?

הרב אמנון יצחק טוען כי דרך החיסון מחדירים שליטה על מוחכם ושולטים עליכם ועל מעשיכם

 

תגובה למכתב השר לרבנים

Resim